Meezingen

Houdt u van zingen en spreekt de muziek die de Cantorij Monnickendam uitvoert u aan? Dan bent u van harte welkom als lid of als projectlid. Een stemtest bij de dirigent maakt deel uit van de toelatingsprocedure. De eerste maand mag u gratis meezingen. 

De Cantorij hanteert in principe een leeftijdsgrens van zeventig jaar voor nieuwe vaste leden, en vijfenzestig jaar voor projectleden. Op al deze regels kan door het bestuur na overleg met de dirigent een uitzondering worden gemaakt. Hoge sopranen, jonge alten en zingende heren zijn zeker welkom! Weet u niet welke stemsoort u heeft ? Geen probleem, de dirigent zoekt het met u uit!

De repetities zijn op de woensdagavonden van 19:45 - 22:00 uur in Gebouw Samuël, Kerkstraat 34 te Monnickendam. 

 

 

Contributie
Het vaste lidmaatschap bedraagt in 2018: €52,50 per kwartaal of €210,00 per jaar. Scholieren en studenten betalen de helft. De contributie voor een projectlidmaatschap verschilt per project. De contributie kan overgemaakt worden op de volgende bankrekening: NL52 RABO 0342859587 t.n.v. Cantorij Monnickendam, onder vermelding van 'Contributie voor [de periode]. Deelname aan de Workshop Koorzingen is gratis.

Workshop Koorzingen 2019
Begin 2019 start een tiendelige “workshop koorzingen” voor aankomende zangers.
De workshop staat onder de bezielende leiding van de dirigent van de Cantorij Monnickendam, Marcel den Dulk. 
We vragen je om zo veel mogelijk aanwezig te zijn op deze avonden vanwege het samenhangende programma. De workshop is gratis en wordt gehouden op woensdagavonden van 19:00 - 20:00 uur in Gebouw Samuël, Kerkstraat 34 te Monnickendam. Je bent van harte welkom!

 
Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie over lid worden, de workshop koorzingen  of over meezingen als projectlid, kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden van de Cantorij Monnickendam:

Nel Weel - Voorzitter 
T 06 220 13 195
voorzitter@cantorijmonnickendam.nl

of
Annelies Fortuin-Stam - Secretaris
T 0299-655154
E
 secretaris@cantorijmonnickendam.nl

Voor meer informatie kunt u ook nog de andere pagina's van deze website bezoeken of onze Facebookpagina als u een Facebook account heeft.