Jubileumconcert Weihnachtsoratorium van J.S. Bach

Bevlogen koor zet zijn stad op de kaart

 

De Cantorij Monnickendam heeft op zondag 7 december 2014 haar 65-jarig jubileum gevierd en daarmee weer een voortreffelijk kerstconcert neergezet , zo oordeelden  zowel  de  toehoorders als  het  uitvoerende gezelschap.  Op het programma stond het  Weihnachtsoratorium  van Joh. Seb. Bach.  Dit grote werk bestaat uit zes complete,  samenhangende,  cantates bedoeld voor separate vieringen in de periode van Kerst tot “Drie Koningen”.  Liever dan  (zoals gebruikelijk voor een middagconcert) een selectie  te maken van slechts  enkele cantates,  was besloten tot  een uniek, feestelijk gebeuren: een bewerking van het hele oratorium met alle koordelen, gemaakt door dirigent Marcel den Dulk, maar zonder de meeste recitatieven en enkele van de aria’s. De  overgebleven aria’s werden waar nodig getransponeerd om vertolkt te kunnen worden door sopraan Martha Bosch. Het geheel werd begeleid door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest.   

 

 Natuurlijk ontstaat over zo’n  ingreep in een bestaande compositie ( en dan nog wel één van Joh. Seb. Bach), de discussie of zoiets nu wel of niet oorbaar is: muzikale scherpslijpers veroordelen bij voorbaat al sowieso het  bewerken van het oeuvre van één der grootste componisten aller tijden, als een soort heiligschennis. Anderen uitten veel begrip voor de tegenwoordige  problemen van  amateurkoren doordat subsidies en sponsoring voor culturele muziekbeoefening en -beoefenaars zijn stopgezet of beperkt.  Met als conclusie dat iedereen dus  navenant financieel, en dus ook inhoudelijk,  de bakens moet verzetten.   

De ruim 400 bezoekers in de Grote Kerk van Monnickendam echter betoonden  zich  uitermate tevreden met  het gehoorde eindresultaat van deze bewerking.  Hetgeen niet alleen naar voren kwam  tijdens hun uitbundige applaus,  maar ook, lovend en waarderend, bij steekproefsgewijs persoonlijk polsen. Gehoord werden opmerkingen als:                                                                                                                                                                                         “ Ik had van te voren nog wel iets van ‘ oei, dat wordt  een lange vervelende zit’ , maar dat was het helemaal niet. In tegendeel ! Reuze goed gedaan, mooi en interessant!“                                                                                                                                            “Ik had  deel 1, 2 en 3 wel eens gehoord van jullie, mooi hoor, maar al die recitatieven en zo…pff! en nu weet ik tenminste een beetje meer van het Weihnachts als geheel; en wat fijn dat “het verhaal” toch goed te volgen was door de verbindende tekst in het duidelijke programma boekje.”                                                                                                                                                                                       ”Wat sprongen die koorstukken er  mooi uit!! Die verdrinken altijd een beetje tussen al die aria’s en recitatieven…Prachtig zingt dat koor, zeg! Daar hoopte ik nou zo op! Klinkt hartstikke goed, spannend maar ook ontroerend,  zuiver en één –stemmend, een geheel, ik ben er helemaal blij van geworden!“                                                                                                                                                                                  “ Ha, man, ik luister altijd alleen maar naar “pop” en nou moest ik hierheen mee. Dit  “Bach” was helemaal niet saai , stom en stijf  - ik was  hartstikke duf, man, maar pepte d’r helemaal van op!”                                                                                                                                                                                        

Ook de  krantenrecensie van  Faralda Houthuijsen in het Noordhollands Dagblad op 8 december jl. was onverkort lovend  over het geheel !                                                                                     

Een meerderheid van de gepolste  aanwezigen benadrukten dat ze het zo prettig hadden gevonden om, op deze manier  van “met grote stappen erdoorheen”,  een groots muziekwerk te hebben ervaren , waar ze anders niet gauw kennis mee hadden kunnen maken.

 De Cantorij blijkt al met al met haar concert dus niet alleen  een soort educatieve rol te hebben vervuld die bij het publiek zeer in de smaak viel, maar ook in brede zin in algemeen geestelijk welzijn te  voorzien.            

 Mochten (zoals vóór de monetaire crisis) weer meer (vaste ) sponsorinkomsten de koorkas aanvullen, dan zou een gefaseerde, integrale uitvoering van het complete werk misschien ook nog  eens financieel mogelijk kunnen worden, en wellicht kunnen leiden tot nog een regionale Cantorijtraditie (met alle positieve gevolgen van dien voor Monnickendam).   

Net zo’n  traditie als de jaarlijkse door de Cantorij georganiseerde “Korendag”  in mei of juni al vele jaren een dag lang die niet alleen volle zalen trekt, maar ook heel veel bezoekers aan Monnickendam als stad. En daarmee dus geld in het laatje brengt van lokale horeca en winkeliers. De eerstvolgende Korendag is gepland op zaterdag 6 juni 2015.

Waarom zou zo’n Weihnachtsoratorium niet tot net zo’n grote traditie kunnen uitgroeien  als de oudste en misschien wel belangrijkste traditie van de Cantorij: de jaarlijkse uitvoering van Bach’s Johannes Passion. Want  zo is immers al zes en veertig jaar lang de ervaring wat betreft de door de Cantorij met succes uitgevoerde Johannes Passion .  Ook deze traditie begon ooit op kleine schaal, (als experiment op initiatief van de toenmalige dirigent Frans Wertwein) met eerst enkele koralen begeleid door piano; vervolgens voorzichtig wat grotere koorstukken erbij, ook met pianobegeleiding; en tenslotte  de eerste integrale uitvoering met orkest en solisten.  

De rest is geschiedenis….      

Met glans staat al weer de 47ste uitvoering op stapel, op 28 maart 2015 om 20 uur  in de Grote Kerk  te Monnickendam. Wist u,  dat er nog steeds enkele zeer gewaardeerde trouwe koorleden  zijn die aan de allereerste uitvoering meededen, en nog  immer met dezelfde geestdrift de sterren uit de hemel zingen in hun Cantorij!?                                                                                                                     

Zo waren en zijn koor en dirigenten  jaar op jaar, vanuit steeds meer gedegen basis, aan het perfectioneren en polijsten op muzikaliteit en eenheid , zoals  ook vorig jaar bleek, toen een nagenoeg ongeëvenaard fraaie uitvoering ten gehore werd gebracht.       

De Cantorij verheugt zich dan ook op hun eerstvolgende integrale uitvoering van de Johannes Passion,  met de daaraan voorafgaande bezielde repetities. Vanuit  de insteek van “ t kan altijd nog beter en mooier’!”  voorspelt  de Cantorij Monnickendam dan  ook weer een buitengewoon fraaie uitvoering op 28 maart 2015.  Als u er snel bij bent kunt u tot 15 februari as. kaarten bestellen met een forse korting via onze website.

 In de hoop en verwachting , vooral na het recente, grote succes van het Weihnachtsoratorium in een bomvolle Grote Kerk, dat het publiek weer graag en in grote getale naar Monnickendam zal toestromen om  “De Johannes,  …… die van de Cantorij Monnickendam” te komen beluisteren.  

Immers: De echte Passie vind je in Monnickendam!                                 

 

Linda Smidt

Januari 2015

 

 

                                                                                                                                                                  

Recensie Noord-Hollands Dagblad                                                                                                                                                                    

 <<< Overzicht