Uitvoering Messiah van G.F. Händel

Op zondagmiddag 9 december heeft de Cantorij Monnickendam onder leiding van Marcel den Dulk de Messiah van G.F. Händel uitgevoerd. Het was  een prachtige uitvoering  waar alle medewerkers met veel dankbaarheid aan terugdenken. De voorbereidingen voor dit concert waren al begonnen onder leiding van Hein Meens. Na zijn plotselingoverlijden op 10 februari 2012 werd de muziek verder ingestudeerd  onder leiding van dirigent Marcel den Dulk. Er was een enorme belangstelling voor dit concert.

Solistische medewerking werd verleend door:
Martha Bosch - Sopraan
Helena van Heel - Mezzosopraan
Robert Luts - Tenor
Pieter Hendriks - Bas-bariton

De begeleiding werd uitgevoerd door het Westerkerk Bach Orkest uit Amsterdam. 

Zie ook de recensie van NHD en van Ons Streekbald.<<< Overzicht