Pensionering Dirigent Rudolf Grasman

 

Rudof Grasman was dirigent van de Cantorij Grote Kerk in de periode van 1977 t/m 2008. 

In 1977  was er een vacature ontstaan door het plotseling ontslag van de toenmalige dirigent, Peter Oosterveld, die vanaf 1975  het dirigeerstokje hanteerde. Zoals gebruikelijk was er een sollicitatieprocedure, waarin gesprekken gevoerd waren met drie dirigenten. Rudolf Grasman was degene waarop met meerderheid van stemmen de keuze viel.

Hij werd geboren in 1938 in Haarlem. Als zevenjarig jongetje stond hij in zijn geboorteplaats ademloos te luisteren naar een altsolo uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Na een daarop volgend contact met Jo Vincent was zijn interesse voor muziek gewekt. Op de Muziekschool Haarlem heeft hij leren zingen. Later studeerde hij solozang bij Cor Igesz en vervolgens bij Annie Hermes aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, met als bijvak orgel. Dirigent/organist Piet Halsema en organist Feike Asma alsmede Jo Vincent zijn voor hem ook belangrijke leermeesters geweest. Nadien was hij als tenor verbonden aan het NCRV Vocaal Ensemble en werkte hij als solist mee aan vele oratoria. Nadat het Vocaal Ensemble door de NCRV was opgeheven, heeft hij dit koor onder de naam Nederlands Vocaal Ensemble als dirigent voortgezet. Hij werd daarnaast dirigent van meerdere koren.

Rudolf Grasman heeft een voorliefde voor Engelse cantates en oratoria. Hij heeft er zich voor ingezet om die muziek, voor zover niet eerder in Nederland uitgevoerd, in ons land bekendheid te geven. Dit heeft geresulteerd in twee Nederlandse premières onder zijn leiding, n.l. 'Theodora' van G.F. Händel in 1985 door de Cantorij Grote Kerk Monnickendam in de Grote Kerk in die plaats en 'Deborah' van G.F. Händel in 1995 door de C.K.V. Amsterdam in de Westerkerk te Amsterdam.
In 1996 heeft hij de scratchuitvoering van de paascantate 'Crucifixion' van J. Stainer geïntroduceerd: elk jaar komen vanuit vele delen van het land honderden zangers bijeen om in de Hooglandse Kerk in Leiden deze cantate uit te voeren. Hoewel Rudolf Grasman in 2008 met pensioen is gegaan, houdt hij deze traditie tot nu toe (2012) in stand.

In 1994 heeft Rudolf Grasman het Nederlands Handcarillon opgericht, een noviteit in ons land. Sinds zijn pensionering wordt het nu voortgezet door Muziekschool Waterland te Purmerend. De Korendag in Monnickendam is eveneens zijn initiatief geweest en is vanaf 1996 tot heden een groot succes waar nog jaarlijks koren uit het hele land naar toe komen (zie ook de Korendag-pagina op deze website).

Op 14 september 2003 werd hij aan het slot van een feestelijk concert in de Grote Kerk in Monnickendam wegens zijn grote verdiensten van allerlei aard voor de muziekwereld, benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Behalve dirigent van de Cantorij Grote Kerk in Monnickendam was Rudolf Grasman tevens dirigent van de koren 'Cantando' en 'Groot Noord' in Amsterdam en 'Sonabilé' in Apeldoorn. Met deze vier koren tezamen heeft hij in 2003 in het Concertgebouw in Amsterdam het oratorium 'Messiah" van G.F. Händel uitgevoerd ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als musicus. Als afsluiting van zijn muzikale loopbaan in 2008 is dit oratorium voor de 2e maal met deze koren uitgevoerd, wederom in het Concertgebouw in Amsterdam.

 <<< Overzicht