Afscheid Henny van Geemen als voorzitter van de Cantorij Monnickendam

Tijdens de jaarvergadering op 23 april 2014 heeft Henny van Geemen haar voorzitterschap van de Cantorij Monnickendam beeindigd. Acht jaar lang heeft ze de voorzittershamer met veel inzet en enthousiasme gehanteerd. Ze heeft de hamer nu overgedragen aan Frans Ronchetti. Henny werd voor haar inzet bedankt met een etentje en een prachtig boeket bloemen.

 <<< Overzicht