Bijzonder Kerstconcert - 23 december 2018

Uitnodiging 

De Cantorij Monnickendam nodigt U uit om op zondagmiddag 23 december om 15:30 uur in de Grote Kerk van Monnickendam te komen luisteren naar haar vertolking van het Weihnachts Oratorium van Joh. Seb. Bach. Met medewerking van sopraan Elma van den Dool en het Nationaal Symphonisch  Kamerorkest. Dit alles  onder de bezielende regie van vaste dirigent Marcel den Dulk. 

Toelichting
Linda Smidt - Koorlid Cantorij Monnickendam 

Dit Weihnachts Oratorium componeeerde Bach oorspronkelijk als zes complete Kerk(dienst) Cantates van elk ongeveer een klein uur, om in serie te worden gezongen bij de volgende gelegenheden:  Canates 1 t/m 3 op respectievelijk eerste , tweede en (in Bach’s tijd nog gevierde) derde Kerstdag; Cantate 4  uit te  voeren op Nieuwjaarsdag, Cantate 5 op de zondag na Nieuwjaar en Cantate 6 op 6 januari: Het Drie Koningen feest, ook wel Epiphani oftewel “de Verschijning van Christus” genoemd.  Deze laatste drie Cantates bezingen o.a. meerdere aspecten van de komst van de Drie Wijzen uit het Oosten.

Bach componeerde deze ongeveer tien dagen overspannende, zesdelige cyclus  als één groot muzikaal totaalbeeld, overeenkomstig het Bijbelse Kerstverhaal. Hij laat de evangelist  dit alles uitgebreid zingend vertellen, doorspekt met  tussenliggende bespiegelingen (recitatieven) waaraan ook solo-gezangen (aria’s) zich wijden. Het veelvuldig ingezette koor zingt de koralen , allerlei jubelzangen en hier en daar ‘illustraties’ van het verhaal, bijvoorbeeld met betrekking tot de Drie wijzen uit het Oosten.

Pas in 1844 werd een eerste  geslaagde poging gedaan om deze urenlange  Oratorium cyclus  te comprimeren tot één gangbare concert uitvoering. Sindsdien wordt  in diverse combinaties op een dergelijke  verkorte uitvoeringspraktijk voortgeborduurd. In die vorm  hebben tegenwoordig de meeste ensembles  dan ook ‘Het Weihnachts van Bach’ op hun concertprogramma in de Kersttijd. De keuze tussen wat wél uit te voeren op zo’n concert en wat niet, die is aan de desbetreffende dirigent. Vaak beperkt men zich tot Cantates 1  en 2;  soms ook met nr.3 en/of 4 erbij, voorzien van over het geheel gemaakte coupures om binnen  de gebruikelijke anderhalf uur speeltijd te blijven. Een andere, minder vaak gehoorde mogelijkheid is een soort ‘‘Reader’s Digest”- versie van de gehele cyclus.  Hierin smeedt men de meest  zinvol geachte  bestanddelen  onverkort als geheel aaneen zonder verstoring van de grote lijn zoals Bach die had bedoeld voor de zes cantates . Marcel den Dulk koos grosso modo voor deze laatste uitvoeringsvorm:  Alle  koordelen van alle zes cantates volledig;  bijna geen recitatieven of evangelist (er van uitgaande dat iedereen tenslotte wel de inhoud van “Het Kerstverhaal” kent); en wél de meest belangrijke en relevante  aria’s, allen uitgevoerd door  sopraanstem -  een evenzeer bijzondere als geslaagde, zo bleek in 2014 bij de eerste uitvoering vanuit deze benadering door de Cantorij Monnickendam, waarmee de grote lijn van het Weihnachts Oratorium, vanaf het juichende openingskoor tot en met de climax en (zelden uitgevoerde)  afrondende apotheose  in Cantates  5 en 6, optimaal tot zijn recht komt.  


Dirigent en koor verheugen zich erop, U met dit alles op de vooravond van Kerstavond een buitengewoon feestelijk Kerstconcert te mogen voorschotelen! ... U gaat gegarandeerd in Kerststemming naar huis! En....dit geldt ook voor jullie,  jongeren: Kerstmis is féést en dat kun je horen en voelen in deze muziek, die op zoveel momenten danst dat het zelfs hier en daar echt  ‘swingt’ !

Toegang
Voorverkoop €25 - Aan de kassa op 23 december €30
Donateurs €22,50
Jongeren tot 21 jaar €10
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang

Kaartverkoop
Kaarten in de voorverkoop kunt u bestellen met het Bestelformulier. Op de dag van het concert liggen de kaarten dan voor u klaar bij de kassa van de Grote Kerk. Kaarten in de voorverkoop zijn ook verkrijgbaar bij NIMO, Kerkstraat 53, Monnickendam of bij het VVV, Zuideinde 2, Monnickendam. Kaarten met donateurskorting kunnen ook met het Bestelformulier besteld worden of via telefoonnummer 0299 651461, maar zijn niet verkrijgbaar bij NIMO of het VVV.<<< Overzicht