Korendag Monnickendam

Na 2 jaar geen Korendag te hebben gehouden i.v.m. Corona, werd de 25e Korendag Monnickendam dit jaar gehouden op 21 mei 2022. Helaas werd door minder koren deelgenomen dan voor Corona. De oorzaak hiervan lag enerzijds in het aantal koren dat door de Coronapandemie helaas is opgehouden te bestaan en anderzijds omdat er door diverse koren nog te weinig was gerepeteerd om deel te nemen aan de Korendag. Toch was het weer een feestelijke dag, waarop 58 koren hun beste beentje hebben voorgezet.

Aan de Korendag Monnickendam nemen jaarlijks meestal ruim 70 koren deel, die optreden op 6 verschillende locaties in het mooie stadje Monnickendam. Koren uit verschillende delen van Nederland laten zich dan van hun beste kant zien. Elk koor krijgt daarbij 25 minuten om zich te presenteren met het eigen repertoire, van klassiek tot shanty, van religieus tot pop. In 2023 staat de Korendag Monnickendam gepland op 10 juni 2023.

Het accent van de Korendag ligt vooral op het genieten en stimuleren van de koorzang, en op het interesseren van meer mensen voor het gezamenlijk musiceren. Elk koor dat daar een bijdrage aan wil leveren is van harte welkom.

Gelukkig was het de afgelopen jaren steeds mooi weer tijdens de Korendag. Dan was het een drukte van belang in de binnenstad van Monnickendam en hing er een zeer gezellige sfeer. Om die reden zijn er vele koren die al jaren deelnemen aan onze Korendag. Zij maken er dan meteen een gezellig dagje uit van.

Is dit iets voor uw koor om aan deel te nemen? Dan kunt zich met uw koor aanmelden via deze link: naar het digitale aanmeldformulier.

Voor meer informatie over de Korendag, waaronder de voorwaarden die aan de deelname verbonden zijn, verwijzen we u naar de folder die u kunt inzien en eventueel downloaden via deze link: download de folder.

 

Wij hebben er nu al weer zin in. U ook?

De Werkgroep Korendag Monnickendam